Wydobywanie złóż czyli górnictwo

cegła elewacyjna profitechnik

Górnictwo to inaczej kopalnictwo czyli dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania, czyli obniżania zawartości zanieczyszczeń, do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. Kopalnie, ze względu na metodę wydobycia można podzielić na odkrywkowe, głębinowe i otworowe. Do materiałów często wydobywanych zaliczyć można: boksyty, rudy żelaza, cynę, cynk, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, srebro, tytan, uran, diamenty, platynę, sól, węgiel, złoto, ropę naftową, gaz ziemny.

Inne wydobywane użyteczne materiały to: glina, żwir, piasek, granit, bazalt oraz wapień. W Polsce górnictwo jest najlepiej rozwinięte na Śląsku. Jest jedną z branż przemysłu charakteryzującą się wysokimi przywilejami emerytalnymi oraz pensjami o 89% wyższymi niż średnia w pozostałych gałęziach gospodarki.

Równocześnie największe firmy w branży górniczej, borykają się ze spadającą rentownością wydobycia i zadłużeniem.

Post Author: Gryzer