Aeracja – naturalne i mechaniczne metody oczyszczania wody

Aeracja – naturalne i mechaniczne metody oczyszczania wody
manometr wodny u-rurka

Aeracja to jedna z metod oczyszczania wody. Można wyróżnić aerację naturalną oraz aerację mechaniczną. Aeracja naturalna polega na napowietrzaniu (np. wiatrem, ciekami wodnymi lub samym ruchem wody) zbiorników wodnych. Natomiast aeracja mechaniczna wykorzystuje napowietrzanie wody przy wykorzystaniu narzędzi oraz maszyn, tzw. aeratorów.

Aeracja ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się ją m. in. do flotacji, tlenowej fermentacji, oczyszczania ścieków, hodowli ryb oraz do wprowadzania powietrza w rurociągi transportowe. W zależności od wybranej metody prowadzenia aeracji jej koszty mogą się znacznie od siebie różnić, jednak niekoniecznie jest tak, że aeracja naturalna zawsze okazuje się być tańsza niż aeracja mechaniczna. Bowiem także przy zastosowaniu metody naturalnej konieczne jest wspomaganie procesu, często siłami ludzkimi.

www.marcinkaminski.bedzin.pl

W polskich warunkach klimatycznych aeracji nie przeprowadza się w ciepłych miesiącach (lipiec-wrzesień).