Najpopularniejsze procesy wykorzystywane do oczyszczania wody

Najpopularniejsze procesy wykorzystywane do oczyszczania wody
przekaźnik elektroniczny

Napowietrzanie to jedna z popularniejszych metod oczyszczania wody i polega na usuwania z niej rozpuszczonych gazów oraz na zwiększaniu zawartości tlenu. Koagulacja, czyli kolejna metoda, polega na usuwaniu z wody zanieczyszczeń przy wykorzystaniu do tego soli żelaza oraz soli glinu. Sedymentacja to natomiast tzw. metoda opadania, podobna zaś jest do niej flotacja, czyli metoda wznoszenia. Obydwie te metody wykorzystują gęstość cząsteczek zanieczyszczeń – cząsteczki o gęstości większej niż gęstość wody opadają na jej dno, natomiast cząsteczki o gęstości mniejszej niż gęstość wody wypływają na jej powierzchnię.

Kolejna z popularnych metod to filtracja. Polega ona na usuwaniu zarówno samych zanieczyszczeń fizycznych jak i zawiesin. W celu oczyszczenia wody często stosuje się także wymianę jonową. Ta metoda jest jedną z częściej wykorzystywanych w celach przemysłowych. Pomaga ona nie tylko usuwać zanieczyszczenia, ale także likwidować twardość wody, odsalać ją oraz demineralizować.