Skąd biorą się zanieczyszczenia wody?

Skąd biorą się zanieczyszczenia wody?

Zanieczyszczenia wody mogą mieć kilka źródeł. Powstawać mogą m.in.

z zawiesin cząstek stałych. W takim przypadku zanieczyszczenia powodują mętnienie wody. Zanieczyszczenia takie mają pochodzenie organiczne lub nieorganiczne i usuwać je można na kilka sposobów.

Jedną z najpopularniejszych metodo oczyszczania tak zanieczyszczonej wody jest stosowanie specjalnych filtrów. Wykorzystuje się filtry, które dokonują wstępnego oczyszczania wody. Zanieczyszczona woda powstaje też na skutek rozpuszczanie soli nieorganicznych.

Przyczyniają się one także do twardnienia wody. Takie zanieczyszczenia mogą mieć także pochodzenie naturalne, powstają np. ze związków żelazowych, soli sodowych czy dwutlenku węgla.

Woda może być także zanieczyszczona przez rozpuszczone w niej związki organiczne. Powstają one np. na skutek rozkładu roślin oraz z odpadów komunalnych.

Najczęściej występujące zanieczyszczenia tego typu to kwasy fulwowe oraz huminowe. Woda może być też zanieczyszczona przez mikroorganizmy oraz rozpuszczone w niej gazy.