Wydobywanie miedzi

Wydobywanie miedzi
zbiorniki wody http://www.laminwoods.pl/about

Okazuje się, że ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne miedź stanowi materiał strategiczny. Większość miedzi wydobywa się jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego 1% miedzi.

www.witoldsitarz.pl

W światowym wydobyciu rud miedzi w przeliczeniu na czysty składnik , wynoszącym w 2010 r. łącznie 16,2 miliony ton, przodowały takie kraje, jak: Chile, Peru, Chiny, USA, Australia, Indonezja, Zambia, Rosja, Kanada, Polska oraz Kazachstan.

Do krajów posiadających największe szacowane zasoby miedzi należą: Chile, Peru, Australia, Meksyk, USA, Chiny, Indonezja oraz Rosja, a także Polska, której znane zasoby są szacowane na 26 milionów ton. Głównym ośrodkiem przemysły miedziowego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy.

Jeśli chodzi o światową konsumpcję miedzi, to w 2009 roku stanowiła ona 22,1 milionów ton. Źródłami miedzi zaś była głównie miedź wydobywana w kopalniach oraz miedź pozyskiwana z recyklingu, który stanowi około 35 % ogółu.