Wydobycie ropy naftowej w Polsce

Wydobycie ropy naftowej w Polsce
Wyposażenie magazynów kartony śląsk

Jedna z ciekawostek dotyczących wydobycia ropy naftowej w Polsce dotyczy faktu, iż najstarszy na świecie istniejący szyb naftowy znajduje się właśnie w naszym kraju we wsi Siary pod Gorlicami. Wykopano go ręcznie, w 1852 roku. Był to jednocześnie początek wydobywania ropy naftowej w kopalni założonej przez Stanisława Jabłonowskiego. Pierwsza polska kopalnia wyłącznie ropy naftowej została otwarta z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce niedaleko Krosna. Natomiast pierwszy polski zakład destylacji ropy naftowej powstał w 1856 roku w Ulaszowicach koło Jasła.

Jedna z najstarszych rafinerii na świecie znajduje się w Gorlicach i ma ponad 130 lat. W 2013 roku wydobycie ropy naftowej w Polsce wynosiło 926,38 tysiąca ton. Surowiec ten w naszym kraju wydobywa się aktualnie z 85 złóż. Złoża ropy naftowej mieszczą się m.in.

na Niżu Polskim (jest ich tam ponad 40), na Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim oraz w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim.