Skrzela samolotu

Skrzela samolotu
Hoszlift - wózki widłowe

Skrzela, czyli tzw. sloty to elementy mechanizacji skrzydła samolotu.

Są umieszczone wzdłuż krawędzi natarcia samolotu, mogą być stałe lub ruchome. Zadaniem slotów jest poprawienie własności aerodynamicznych samolotu przy locie z małymi prędkościami oraz na dużych kątach natarcia.

http://www.malkowski.pl/pl/pro/marckd_kurtyny_dymowe.html

Sloty dokonują tego poprzez zwiększenie siły nośnej lub opóźnienie oderwania się strug. Wykorzystanie skrzeli podczas lotu skraca drogę startu i lądowania samolotu, zmniejsza ryzyko wpadnięcia w korkociąg oraz polepsza pracę lotek.

Sloty działają w oparciu o zasadę zmiany geometrii profilu poprzez zwiększenie długości cięciwy lub zwiększenie ugięcia strzałki szkieletowej. Sloty szczelinowe pracują natomiast dzięki zwiększeniu energii warstwy przyściennej na górnej powierzchni skrzydła poprzez zasilenie jej elementami powietrza pochodzącymi z dolnej powierzchni.

Sloty mogą być stałe, jak w przypadku samolotów PZL-101 Gawron, PZL-104 Wilga, PZL-106 Kruk lub ruchome, jak w samolotach RWD-6, RWD-9, RWD-14 czy An-2.