Ujemne skutki wydobywania węgla kamiennego i nie tylko

Ujemne skutki wydobywania węgla kamiennego i nie tylko
koparki gąsienicowe centrala sap

W górnictwie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jak szkoda górnicza. To szkoda spowodowana działaniem zakładu górniczego czyli przede wszystkim kopalni. Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym.

W razie braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkody bądź jego następcy prawnego odpowiedzialność ponosi nikt inny, jak Skarb Państwa. W ramach spraw spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem pięciu lat od dnia stwierdzenia takowej szkody.

Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepisy artykułu 144 – 152 Prawa geologicznego i górniczego. Wiedza ta przydaje się wszystkim mieszkańcom terenów gdzie jest bardzo dużo kopalni i gdzie wydobywa się węgiel kamienny i nie tylko. Jest to więc przede wszystkim teren Górnego Śląska.

Warto wiedzieć jak można uzyskać odszkodowanie tudzież zadośćuczynienie od właściciela kopalni.