Kopalnia Bogdanka

Kopalnia Bogdanka
Budowa hal stalowych i produkcyjnych w Kielcach. wycinarka wodna

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest kopalnią węgla kamiennego we wsi Bogdanka, niedaleko Lublina. Jest to obszar typowo górniczy.

Bogdanka jest jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w zagłębiu lubelskim. Budowa Bogdanki rozpoczęła się w 1975 roku w całym zagłębiu. Obecnie kopalnia ta jest jedną z najbardziej dochodowych kopalni węgla kamiennego w Polsce, a jej zysk netto w 2009 roku wyniósł 190,84 mln PLN. Pierwsze wzmianki o znajdujących się na terenie Bogdanki złożach węgla kamiennego pochodzą z 1881 roku.

www.delfinalia.eu

Dopiero w okresie międzywojennym rozpoczęły się tam prace poszukiwawcze. Za datę pierwszego wydobycia uważa się rok 1938 rok. II wojna światowa przerwała jednak dalsze prace i wznowiono je dopiero w latach pięćdziesiątych, kiedy to odwiercono otwór poszukiwawczy w Chełmie. W 1965 roku pobrano pierwsze próby węgla.

W czerwcu 2009 roku akcje przedsiębiorstwa trafiły na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa w związku z tym otrzymał 528 milionów złotych.